Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 augustus 1946 (directrice Zr. Van der Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 12 Augustus 1946

Den heer M. v.d. Goot,
Reeweg 2,
Alhier.

Zeer geachte Heer Van der Goot,
Toen ik vorige week bij U was sprak ik over de salaris
van de directrice, Zr. Van der Goot.
Intussen heb ik gelegenheid gehad dit met den voorzitter
te bespreken en kan U mededelen dat deze ermede instemt dat
het salaris met ingang van 1 Juli op f 1250 wordt gebracht.

Eind van deze maand zal ik dus het nieuwe bedrag uitbe-
talen en dan tevens het verschil over de maand Juli verrekenen.
Wily U een en ander aan Zr. Van der Goot mededelen?
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
[..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.