Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 2 september 1946 (L.R. Machacek)

[Archief-Dossier 178-021] 2 September 1946

Den Heer L.R. Machacek
Soembastraat 19,
Dordrecht

Zeer geachte Heer Machachek,

Betreft betaling van f 29,50

Wij hebben thans de kwestie van dubbele betaling van de
factuur van 30 Januari 1946 nader onderzocht. het is ons ge-
bleken, dat behalve de betaling in begin Mei er inderdaad ook
begin Maart in opdracht van den Directeur van het Tehuis een
bedrag van f 29,50 is overgemaakt, dat blijkbaar op dezelfde
levering van 30 Januari betrekking heeft, zodat de bewuste
factuur 2x betaald is.

Wij zullen het op prijs tellen indien U aan Uw kantoor
in Rotterdam zoudt willen vragen of zijn het bedrag van f29,50
op onze rekening bij de Twentsche Bank te dezer stede willen terugstorten.

Wilt U er dan de aandacht op vestigen dat de juiste naam
van onze Stichting luidt als in het hoofd van dit briefpapier aangegeven?

Het spijt ons, dat wij U enige last hebben bezorgd met
betrekkning tot deze factuur en zijn U zeer erkentelijk dat U
onze aandacht op deze dubbele betaling hebt gevestigd.

Hoogachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945

Laatst gewijzigd: januari 2022.