Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 24 oktober 1946 (W. de Jong; Cornelis Sezof;)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 24 October 1946

Aan den heer J. Breevaart,
Penningmeester van de Stichting Kindertehuis Dordecht 1945
Alhier

Zeer geachte heer Breevaart,

Bij deze deel ik U mede, dat de heer
W. de Jong per 10 October is vertrokken. Hij ontvangt dus nog 1/3
van het maandsalaris over October. Voorts is per 1 October aange-
steld Cornelis Sezof, geb. 8 Maart 1915. Hij verdient f 62.50 per
maand, plus kost inwoning enz.
Voorts wilde ik U verzoeken of het mo-
gelijk is, dat ik ditmaal op 25 october over de maandsalarissen mag
beschikken. U zoudt mij daar zeer door verplichten.

Met de meeste Hoogachting.
M. v.d. Goot.

Laatst gewijzigd: januari 2022.