Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 april 1946 (jongen Goud)

[Archief-Dossier 178-021] 3 April 1946

Den heer M. v.d. Goot
p/a Kindertehuis
alhier.

Geachte Heer Van der Goot,

De Voogdijraad maakt mij erop opmerkzaam, dat
voor den jongen Goud de declaratie voor het extra ver-
pleeggeld ten laste van de gemeenten van afkomst ont-
brak.

Inderdaad was deze kwitantie er over de maanden
Januari en Februari niet bij.
Aangezien ik uit de groote-staat zie, dat deze jongen nog
in het tehuis opgenomen, is, heb ik onzerzijds gezorgd voor
een aanvullende declaratie ten bedrage van f 59,- t.w.
f 31,- over Januari en f 28,- over Februari.

Zoudt U ervoor willen zorgen dat over de maand
Maart de jongen Goud direct op Uw declaratie ten laste
van de gemeente van herkomst wordt bijgetikt?

U bij voorbaat dankend,
met vriendelijke groeten,
Hoogachtend

Laatst gewijzigd: januari 2022.