Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 8 februari 1946 (kinderen Marsilje)

[Archief-Dossier 178-021]

Districts Bureau verzorging Oorlogsslachtoffers
Wijnstraat 84zw - Dordrecht
telefoon 5925 - Postrekening 425338

Dordrecht, 8 Februari 1946

Aan: De Stichting "Kindertehuis Dordrecht 1945"
Postbus 32
Dordrecht


Onder terugzending van bijgaande declaratie
heb ik de eer U mede te delen dat de verpleeg-
kosten der kinderen Marsilje niet voor rekening
van het Districts Bureau verzorging Oorlogsslacht-
offers kunnen worden gebracht.
Deze kinderen zijn via Sectie IX van de
staf van Prins Bernhard, 's Gravendijkwel 112, te
Rotterdam geplaatst. Dat de kinderen verpleegd
worden in het kindertehuis van uw Stichting
was mij onbekend.

De Directeur
S.K.G. van Leeuwen

(Sectie IX Singel 48 Dordrecht)

Laatst gewijzigd: januari 2022.