Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 4 september 1946 (A.J. Hazenbosch; Goverina P. van Ast;)

[Archief-Dossier 178-021]
Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht
(voormalig vereenigd armen-, wees- en nieuw armhuis)
gemeentegebouw Beverwijcksplein

Aan den heer Penningmeester van de Stichting Kindertehuis 1945
DORDRECHT
den Heer J. Breevaart
p/a Victoria
DORDRECHT

Onderwerp nota's

Dordrecht, 4 September 1946 no. 2371 Bijl. IV

Bij het nazien van uw nota's over de maanden
Juni en Juli 1946 zijn enkele bemerkingen naar voren gekomen.
Voor de meerderjarige A.J. Hazenbosch zijn op de
nota's f 1,50 verpleeggeld inrekening gebracht. Afgesproken was echter,
dat zij in het Kindertehuis werkzaam zou zijn als dienstbode en
dat voor haar geen verpleeggeld in rekening zou worden gebracht.

Bij de komst van de meisjes Hazenbosch en van Ast
in het kindertehuis zijn zij beiden ingeschreven als lid van
het Alg. Afd. Ziekenfonds. De premie hiervoor werd door mijn dienst
voldaan.

Er worden echter voor beide verpleegden kosten
voor Apotheek in rekening gebracht, terwijl deze kosten door het
ziekenfonds worden gedragen.

Goverina P. van Ast is volgens onze gegevens niet
op 7 Juni doch op 6 Jni vertrokken waardoor 1 dag verpleeggeld te veel werd berekend.

Tenslotte acht ik een post schoenreparatie voor meisje Haenbosch van f 7,50 in een maand wel aan de hoge kant.
Ik doe U herbij bedoelde nota's weer toekomen
en ik verzoek U, de nodige wijziging aan te brengen.

Namens het bestuur van de Stichting voor Kinderverzorging,
De Secretaris, B.J. Oosterheert

Laatst gewijzigd: januari 2022.