Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 25 juli 1946 (6 blikken biscuits; Ch. Redelé;)

[Archief-Dossier 178-021] 25 Juli 1946

Den Heer M. v/d Goot,
Alhier.


Zeer geachte Heer Van der Goot,

In antwoord op Uw brief van 22 dezer kan ik
U berichten, dat het Bestuur niet alleen gaarne Uw
voorstel voor een vacantie-geld-regeling aanneemt,
maar dat het Bestuur het prettig vindt hierdoor een
gelegenheid te hebben om uiting te geven aan de
groote waardeeing voor de wijze, waarop door het
personeel van het Kindertehuis de zoo zware taak
vervuld wordt.

Wij zijn er van overtuigd, dat de groote plichts-
betrachting en werklust, het groote elan bovendien,
tot een meer dan normale prestatie mag worden gerekend.

Als kleine persoonlijke vacantie-dotatie heb ik
het genoegen U te toezending te adviseeren van 6 blikken biscuits voor de kinderen.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend
Ch. Redelé, Voorzitter

Laatst gewijzigd: januari 2022.