Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 9 december 1946 (Ch. Redelé; gezamenlijk personeel;)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 9 December 1946

Aan den WelEdelgeboren Heer Ch. Redelé,
Crabbehof 3, te Dordrecht

WelEdelgeboren Heer,
Het gezamenlijk personeel komt U langs deze weg
hartelijk danken voor de verrassing, die hen ten deel viel, nl.
de door U geschonken chocoladeharten. Wij hebben Vrijdagavond
6 December, als personeel samen St. Nicolaasfeest gevierd, en
daar kwam het chocoladehart, dat ons hart versterkte.
De heer M. v.d. Goot had gezorgd voor een ge-
bakken vis voor elk, zodat het feest naar de geest en stoffelijk
heerlijk gezellig is geweest.
Nogmaals zeer hartelijk dank.
Het gezamenlijk personeel.
M. v.d. Goot
H. v.d. Goot
A. Dekker
H. Opsteegh
M. Kooijman
C. Sosef
A. v.d. Bout
C. Heijkoop
H.F. Stap
C.J.C. Kemper

Laatst gewijzigd: januari 2022.