Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief (1) 25 april 1946 (Ch. Redelé)

[Archief-Dossier 178-021] 25 April 1946

Aan H.H. Bestuursleden

Mijne Heren,
Bijgaand doen wij U een afschrift toekomen van een
schrijven van den directeur van het Kindertehuis, hetwelk
wij heden ontvingen.
De Heer Ch. Redelé is verhinderd Zaterdagmiddag aan-
wezig te zijn.
Hoogachtend p/o Ch. Redelé

Laatst gewijzigd: januari 2022.