Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 10 mei 1946 (St. Vincentius Vereniging; meisje Gils)

[Archief-Dossier 178-021] 10 Mei 1946

Den Heer J. Schönberger,
Secr. Penningmeester der St. Vincentius Vereniging,
Stooplaan 29,
Alhier.


Zeer geachte heer Schönberger,

Ingesloten doen wij U toekomen een nota voor verplegingd-
kosten voor Uw pupil, het meisje Gils, die van 1 Febr. t/m
19 Febr. in ons tehuis is verpleegd.

Voor het bedrag ad f 38 zien wij gaarne Uw remise tegemoet.

Hoogachtend,
J. Breevaart,
Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.