Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 8 februari 1946 (directeur Meinte v.d. Goot)

[[Archief-Dossier 178-021] 8 Februari 1946

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 8 Februari 1946

Aan: het Bestuur van de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945.

Mijne Heren.

Ingesloten gelieve U aan te treffen een beknopt jaarverslag
van het Kindertehuis over het jaar 1945.
Ik ben mij wel bewust dat dit niet breed en volledig is op-
steld, maar de hoofdzaken vindt U toch hierin vermeld.
Met de meeste hoogachting,
De Directeur,
M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.