Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 19 februari 1946 (v.d. Goot; kinderen Marsilje)

[Archief-Dossier 178-021] 19 Februari 1946

Den Heer M. v.d. Goot
Reeweg 2,
Dordrecht


Geachte Heer Van der Goot,

hetgeen U al vreeds is uitgekomen, de districtsleider
van Sectie IX, heeft de nota over de geleverde kleding aan de
kinderen Marsilje, teruggezonden (zie het hierbijgaande schrijven)

Intussen vermeldt dit schrijven ook, dat na 1 Maart,
sectie IX de kosten voor verpleging niet meer voor haar rekening
neemt.

U wilt naar aanleiding van deze medeling wel de nodige
stappen doen.

Hoogachtend,
J. Breevaart,
Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.