Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 22 oktober 1946 ('t Smulhuis)

[Archief-Dossier 178-021]

BROOD- En BANKETBAKKERI "'t Smulhuis"
E.W. Mosterd
Spuiweg 69, Dordrecht
22 October 1946
Postgiro 313628. Tel. 4862.

Stichting Kindertehuis
Alhier.

Myne Heeren,
By dezen veroorloven wy ons U te doen opmerken, dat wy
voor onze factuur over de maand Augustus tot op heden van U nog
geen betaling mochten ontvangen.
Uw overschryving gaarne tegemoetziende, warvoor wy U
by vorbaat beleefd dankzeggend verblyven wy.
Hoogachtend, [...]

Laatst gewijzigd: januari 2022.