Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 april 1946 (Voogdijraad; jongen Goud; kinderen De Leng)

[Archief-Dossier 178-021]
3 April 1946

De Voogdijraad
Groenmarkt 11
Dordrecht

Mijne Heren,

Uw brief van 28 Februari j.l. bleef tot nu toe onbe-
antwoord door ziekte van dadertekenaar dezes.

Inderdaad ontbrak de kwitantie voor de gemeente
's Gravendeel voor de jongen Goud en ik dank voor Uw op-
merking hierover.
Ik zal mij nog even in verbinding stellen met den directeur
van het Tehuis, den heerr Van der Goot, en zal daarna zo vrij
zijn U de declaratie alsnog na te

Van deze gelegenheid maak ik gebruik U mede te delen,
dat Giessendam en 's-Gravendeel voor rechtstreekse vereffe-
ning van de declaratien zorgen door storting op onze rekening
bij de Twentsche Bank.

Van de declaraties extra verpleeggelden van de kinderen
De Leng
mocht ik evenwel nog generlei remise ontvangen.

Zoudt U zo vriendelijk willen zijn om aan betaling te
herinneren of wilt U ons anders opgeven tot wie wij ons kunnen
wenden, opdat wij van hieruit betrokkenen kunnen aanschrijven?

In afwachting,
Hoogachtend

Laatst gewijzigd: januari 2022.