Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 29 oktober 1946 (Zomerhof-Boomgaarden; kist appelen)

[Archief-Dossier 178-021]

Stichting Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat,
Alhier.


29 October 1946

Zeer geachte Heer Van der Goot,

Hiermede hebben wij het genoegen U
te berichten, dat wij voornemens zijn U
elke 14 dagetn gratis een kist appelen te
zenden ten bate van Uw inrichting.

Dat wij hierdoor voor een kkein
gedeelte kunnen bijdragen in de stoffe-
lijke behoeften van Uw inrichting is de
wenschen van
Zomerhof-Boomgaarden.
Hoogachtend.

Laatst gewijzigd: januari 2022.