Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 29 juni 1946 (de Pril van Leen)

[Archief-Dossier 178-021] 29 Juni 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
p/a Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat 12,
Dordrecht.

Zeer geachte Heer Van der Goot,

Het bedrag ad f 7,24 van bijgaande nota hebben wij
destijds op de rekning van de Pril van Leen doen over-
schrijven, doch de Pril van Leen heeft dit bedrag, als
zijnde reeds voldaan, op onze rekening teruggestort.

Nu kunnen wij dit bedrag niet vinden op een van de
afrekeningen over de voorafgaande maanden.
Wilt U dit eens nazien en als het inderdaad reeds betaald
is, het bedrag in Iw volgende afrekening opnemen.

Hoogachtend, [..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.