Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 7 januari 1946 (bestuursleden Stichting Kindertehuis)

[Archief-Dossier 178-021] 7 Januari 1946

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 7 januari 1946

Aan H.H. Bestuursleden

Mijne Heren,

Bijgaand doen wij U toekomen de notulen van de vergadering
van het Bestuur onzer Stichting, op Donderdag, 27 December 1945.

Met betrekking tot de in deze vergadering gestelde vraag
over de huurtermijn van de Ville "Benvenuta" kan worden medege-
deeld, dat de huurovereenkomst aangegaan is voor de tijd van
2 jaar, eindigende 14 april 1947. De overeenkomst bepaalt verder
dat bij het einde der huurtermijn de huur niet stilzwijgend zal
voortduren, doch definitief zal zijn beeindigd, zodat alleen door
een nieuw schriftelijk huurcontract van nieuwe huur zal kunnen
blijken.

Hoogachtend
J. Breevaart, wnd Secr.

Laatst gewijzigd: januari 2022.