Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 2 januari 1946 (v.d. Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 2 januari 1946

Den heer M. v.d. Goot,
Reeweg 2,
alhier


Geachte Heer van der Goot,
Onder dankzegging voor uw goede wenschen voor
het nieuwe jaar stellen wij er prijs op ook U een in
alle opzichten voorspoedig 1946 toe te wenschen.
Naar ik hoop zal ik binnenkort eens gelegen-
heid kunnen vinden een kijkje in het Kindertehuis te
komen nemen.
Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
[J.B.]

Laatst gewijzigd: januari 2022.