Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 13 december 1946 (Benthienkazerne)

[Archief-Dossier 178-021]

Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
Nassaulaan 23
's-Gravenhage


13-12-1946

Onderwerp: vordering Benthienkazerne

Ik breng U mijn brief van 12 November 1946
No. 60614, afd. Financien in herinnering en verzoek U
dien brief thans per ommegaande te beantwoorden, danwel mij bericht te
zenden waarom de beantwoording nog niet kan plaats vinden.
De Directeur-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
H.J. de Jong

Laatst gewijzigd: januari 2022.