Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 9 september 1946 (kinderen Hendrikx)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 9 September 1946

Den Heer M. v.d. Goot
p/a Kindertehuis,
Alhier


Zeer geachte Heer Van der Goot,

De Stichting voor Kinderverzorging heeft enkele bemerkingen
op de ingezonden nota's over de maanden Juni en Juli.

Bijgesloten doe wij U toekomen brief van 4 Sept met ver-
zoek mij te laten weten wat op de verschillende opmerkingen ge-
antwoord kan worden. De bijgevoegde nota's ontvang ik met Uw
antwoord gaarne terug.

Wat betreft de wezenrente voor de kinderen Hendrikx, hier-
van is ook mij niets bekend. Het lijkt mij dus het beste dat U
eens bij de Voogdijraad informeert.

Hoogachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945,
J. Breevaart Penningmeester

Zeer geachte Heer Breevaart
Hierbij eindelijk de rekening aan U retour.
Men heeft die rekening in zijn geheel geaccepteerd. Dus wordt deze zonder eenige r..triatie(?) geheel betaald.

Hoogachtend
M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.