Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 25 november 1946 (Ch. Redelé)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordecht, 25 November 1946

Aan den WelEdelgboren Heer Ch. Redelé
Crabbehof 3,
Dordrecht

WelEdelgeboren Heer,

U hebt mij zeer verblijd door de zending van
f 25,-- waarvoor ik de kinderen eens wat ontspanning mag geven.
Ik dank U dan ook zeer hartelijk voor deze mooie gift, die wij
ook naar onze beste weten zullen besteden.
Wat we voor de F 25 zullen doen, zal U
later weer blijken.

Met de meeste Hoogachting,
M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.