Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 februari 1946 (Sociale Zaken)

[Archief-Dossier 178-021] 12 Februari 1946

Districtsbureau Sociale Zaken,
Sectie IX,
Singel 48,
Dordrecht

Mijne Heren,

Bijgesloten doen wij U toekomen declaratie voor ver-
pleeggelden over de maand December 1945.

U ontvangt deze met enige vertraging, aangezien abusievelijk
deze aanvankelijk ingezonden was aan het Districtsbureau verzor-
ging Oorlogsslachtoffers, Wijnstraat, alhier.

Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.