Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 28 februari 1946 (kind Goud uit 's Gravendeel)

[Archief-Dossier 178-021]
VOOGDIJRAAD TE DORDRECHT, spreekuur dagelijks 1-2 uur, 's-zaterdags 11.30-12.30 uur

Dordrecht, 28 Februari 1946
Groenmarkt 11 telefoon 3329
Postgiro no. 425072

Den WelEd. Heer J. Breevaart
van Slingelandtlaan
Dordrecht

Hierbij maak ik U erop attent, dat bij de quitanties voor verpleeg-
geld voor kinderen buiten de Gemeente Dordrecht, ontbreekt de quitantie
voor de gemeente 's Gravendeel voor den jongen Goud.
Mag ik deze nog van U tegemoet zien?

De Secretaris van den Voogdijraad te Dordrecht,
de Kat Angelino

Laatst gewijzigd: januari 2022.