Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 april 1946 (Vischhandel A.J. Fijneman)

[Archief-Dossier 178-021] 3 April 1946

Vischhandel A.J. Fijneman
Vriesestraat 126,
Dordrecht

Mijne Heren,

Van den directeur van ons Tehuis vernamen wij,
dat U de betaling gereclameerd heeft van een nog open-
staande nota van vorige jaar.

Volgens onze administratie zijn alle oude nota's
echter vereffend en staat er niets meer open.

Wij moeten dan ook veronderstellen, dat er even-
tueel een nota in het ongerede geraakt is en verzoeken
U beleefd ons een duplicaat-nota te willen toezenden.

Hoogachtend.

Laatst gewijzigd: januari 2022.