Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 28 September 1946 (Bijzondere Rechtspleging; Benthienkazerne;)

[Archief-Dossier 178-021]

Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
Nassaulaan 23
's-Gravenhage


's-Gravenhage, 28 September 1946

De Stichting Kindertehuis
Johan de Wittstraat
Dordrecht

Onderwerp: Vordering Benthienkazerne

Ten antwoord op uw brief van 6-9-'46 deel ik U mede
dat in de boeken van de voormalige Benthienkazerne te Dord-
recht inderdaad nog een bedrag ad f 83,86 op U openstaat.
Onderstaand geef ik U een overzicht van Uw rekening.
Indien deze rekeningen door U reeds werden betaald, dan
zal ik gaarne van U vernemen op welke data en op welke wijze.

Debet
21/1 rekening f 8,40 --> Credit
13/2 rekening f 32
21/2 rekening f 12
21/2 rekening f 16
25/2 rekening f 19,30
6/3 rekening f 4,56
= f 83,86
verschil 3,30
f 80,56

Credit
4/3 betaald f 8,40

De Directeur-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging,
voor dezen Het Hoofd van den Dienst Financien
H.J. de Jong

Laatst gewijzigd: januari 2022.