Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 april 1946 (meisje van Gils)

[Archief-Dossier 178-021]

VOOGDIJRAAD te Dordrecht

Dordrecht, 12 April 1946
Groenmarkt 11

Den WelEd. Heer J. Breevaart
van Slingelandtlaan
Dordrecht

Hierbij zend ik U terug de quitantie voor verpleeggeld
van het meisje van Gils. Op 1 Februari 1946 is de voogdij ingegaan
van de St. Vincentius Vereniging, zoodag deze vereniging vanaf
dien datum het verpleeggeld meot betalen.
Indien de kleeding voor 1 Februari is aangekocht, zal ik gaarne
een nieuwe nota daarvan ontvangen, daar deze kosten dan door ons
nog zullen worden betaald.

Tevens zou ik gaarne zien, dat U voortaan weer zooals voorheen
op de quitanties de volledige voornamen en naam van de betreffende
kinderen wilde vermelden alsmede de geboorte-datum.
Bij viirbaat dankend.
De Secretaris van den Voogdijraad te Dordrecht
W.O. de Kat Angelino

(adres? vragen; vragen aan dhr. v.d. Goot dit evtl te splitsen; dit ook evtl. aan dhr v.d. Goot doorgeven)

Laatst gewijzigd: januari 2022.