Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 8 juli 1946 (Stichting voor Kinderverzorging)

[Archief-Dossier 178-021] 8 Juli 1946

Stichting voor Kinderverzorging,
Gemeentegebouw Beverwijcksplein,
Dordrecht

Mijne Heren,

De brief van 3 dezer, Nr. 1802, heb ik ontvangen,
in antwoord waarop ik U mededeeld dat ik met Uw opmerking
accoord ga en het bedrag der nota met f 4 heb verminderd.

U gelieve de gemaakte vergissing wel te willen verontschuldigen.

Hoogachtend, J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.