Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 4 januari 1946 (P.J Koopman)

[Archief-Dossier 178-021] 4 januari 1946

Den Weledelzeergel. Heer P.J Koopman
Singel 314,
Dordrecht

Zeer geachte Heer Koopman,
Inliggende doen wij U toekomen een afschrift van een
aan ons gericht schrijven van het gemeentebestuur van
Dordrecht van 26 November 1945, antwoord op een brief van
ons aan het college van Burgemeester en Wethouders van 2 Oct '45
van welke laatste brief eveeens een afschtift hierbij gaat.

Het standpunt van B. & W. over de nodzakelijkheid van
voortzetting der exploitatie van een Kindertehuis bljkt te
verschillen van de in onze brief van 2 October tot uiting ge-
brachte mening.

Wij hebben hieromtrent het advies gevraagd van de
Vppgdijraad en van de Stichting voor Kinderverzorging, en
wijzouden het zeer op prijs stellen ook Uw mening over
deze aangelegenheid te mogen vernemen.

In afwachting van Uw berichten verblijven wij,

Hoogachtend,
Ch.H.J. Redelé,
Voorzitter

Laatst gewijzigd: januari 2022.