Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 26 maart 1946 (heer Schipper; Willem Barend de Jong; Fijneman Vischhandel)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 26 Maart 1946

Zeer geachte Heer Breevaart,

Het zij mij vergund U even mede te delen dat de heer Schipper
(opvoeder) per 28 februari is vertrokken en is opgevoplgd door
WILLEM BAREND DE JONG (salaris ongewijzigd).
Voorts dat Vroom en Dreesmann en ook Fijneman Vischhandel,
Vriesestraat, zich hier kwamen melden betreffende onbetaalde
rekeningen. Vroom en Dreesmann over een rekening van October en
Januari, Fijneman over een rekening van November.
Wilt U zo vriendelijk zijn het een en ander even na te willen kijken.
Tenslotte, mag ik a.s. Zaterdagmorgen reeds over de salarissen beschikken.

Met de meeste hoogachting,

M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.