Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 25 oktober 1946 (Ch. Redelé; gift;)

[Archief-Dossier 178-021] 25 October 1946

Den heer M. v/d Goot
Stichting Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat
Alhier

Zeer geachte Heer Van der Goot,

Uw brief van 12 dezer heb ik ontvangen.
Ik heb het genoegen U hierbij nogmaals
f 25,- te overhandigen om de kinderen zoo af
en toe nog eens wat ontspanning te geven.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,

Laatst gewijzigd: januari 2022.