Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 28 november 1946 (J. Breevaart)

[Archief-Dossier 178-021] 28 November 1946

Stichting voor Kinderverzorging,
p/a Gem. Dienst voor Sociale Zaken,
Beverwijkcplein,
Alhier.

Mijne Heren,

De inhoud van uw brief van 4 September 1946, Nr. 2371
werd door mij doorgegeven aan den Directeur van ons tehuis,
die mij mededeelde de verschillende bemerkingen met U te willen bespreken.

Thans ontving ik van den Heer Van der Goot bericht, dat
hij, na over een en ander overleg met U te hebben gepleegd,
tot overeenstemming is kunnen komen en dat de ingezonden decla-
ratie door U zouden worden geaccepteerd.

Dientengevoplge ben ik zo vrij onze nota's van 14 en 26
Augustus inliggend weer aan U te doen toekomen.

Hoogachtend, J. Breevaart, Penningmeester.

Laatst gewijzigd: januari 2022.